Ce grupă de handicap poate avea o persoană cu hipertensiune arterială?

Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai comune afecțiuni medicale și afectează milioane de oameni din întreaga lume. În unele cazuri, hipertensiunea arterială poate fi atât de gravă încât poate fi considerată o dizabilitate. În acest caz, persoana cu handicap trebuie să știe în ce grupă se va încadra.

În România, persoanele cu dizabilități sunt împărțite în mai multe grupe în funcție de gradul de restricție în desfășurarea activităților zilnice. De la cele mai ușoare la cele mai severe, grupele sunt: I, II, III și IV. Încadrarea într-o anumită grupă depinde de evaluarea medicului specializat și a Comisiei județene pentru evaluarea și încadrarea în grad de handicap.

Persoanele cu hipertensiune arterială pot fi încadrate în anumite grupe de dizabilitate în funcție de gradul lor de hipertensiune și de efectele acesteia asupra activităților zilnice. De exemplu, o persoană cu hipertensiune arterială severă care nu poate să își desfășoare activitatea fără ajutor poate fi încadrată în grupa II sau chiar III. În orice caz, este important să se solicite ajutorul medicului specializat și al Comisiei județene pentru evaluarea și încadrarea în grad de handicap pentru a obține încadrarea corectă în grupa de dizabilitate.

Ce primește o persoană hipertensivă atunci când i se acordă un handicap

Atunci când o persoană cu hipertensiune arterială primește un handicap, aceasta poate beneficia de o serie de drepturi și facilități, în funcție de gradul de invaliditate. În primul rând, persoana poate primi o indemnizație lunară, stabilită în funcție de gradul de handicap și de venitul acesteia.

De asemenea, persoana poate solicita gratuitate la anumite servicii medicale, cum ar fi consultațiile, tratamentele și medicamentele prescrise pentru afecțiunile asociate hipertensiunii arteriale. Totodată, poate beneficia de protecție în muncă și de dreptul de a fi angajată numai în condiții adaptate la capacitățile sale fizice și psihice.

 • Dacă persoana are un grad mare de handicap, poate beneficia de:
  • Reducerea vârstei de pensionare
  • Acces gratuit la transportul în comun și gratuitatea parcajelor în zonele restricționate
  • Gratuitate la ocuparea locuințelor de la stat și reducerea impozitelor

De asemenea, persoana poate fi inclusă într-o anumită grupă de handicap, în funcție de gradul de invaliditate stabilit de medicul specialist. În general, o persoană cu hipertensiune arterială poate fi inclusă în grupa a III-a sau a II-a de handicap, în funcție de gradul de afectare a capacitaților fizice și psihice.

Este important de menționat că persoana hipertensivă trebuie să respecte cu strictețe regimul alimentar și tratamentul recomandat de medicul specialist, pentru a-și menține sănătatea în condiții optime și pentru a reduce riscul unor complicații grave.

Când se acordă invaliditatea

Invaliditatea poate fi acordată unei persoane care suferă de o afecțiune care îi afectează grav capacitatea de muncă sau capacitatea de a desfășura activități zilnice esențiale. Decizia de acordare a invalidității este luată de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap și se bazează pe analiza medicală a fiecărui caz în parte.

Persoanele cu hipertensiune arterială pot primi o gradare a handicapului în funcție de severitatea afecțiunii. În funcție de gradul de afectare a capacității de muncă, persoana poate fi inclusă în una din cele trei grupe de handicap: ușor, mediu sau grav.

Este important să menționăm că, în România, acordarea handicapului nu se face automat, chiar dacă persoana suferă de o afecțiune. Este necesară o evaluare riguroasă a cazului, astfel încât decizia să fie corectă și să asigure persoanei beneficiare drepturile cuvenite.

De asemenea, este important de menționat că persoanele cu hipertensiune arterială pot primi și alte tipuri de beneficii, cum ar fi tratament gratuit sau reducere de taxe și impozite, în funcție de gradul de handicap acordat și de nevoile lor specifice.

Primul grad de boală

Dacă o persoană cu hipertensiune arterială are un handicap și a fost evaluată de o comisie medicală, ea poate fi inclusă într-unul dintre cele trei grade de handicap. În cazul primului grad de boală, handicapul este considerat ușor și persoana afectată poate să își exercite activitatea profesională și să aibă o viață socială normală.

În ceea ce privește gradul de încadrare în grupa de handicap, persoana cu hipertensiune arterială poate fi inclusă în grupa a II-a sau a III-a în funcție de gradul de afectare și de simptome. În general, gradul de afectare se măsoară în funcție de tensiunea arterială, a problemelor avute din cauza bolii, a tratamentului și a capacității de a efectua sarcini zilnice.

Este important de menționat faptul că fiecare caz de hipertensiune arterială este diferit și depinde de o serie de factori. De aceea, evaluarea și decizia de încadrare într-un anumit grad de handicap trebuie să fie făcută de o comisie medicală specializată. Persoana afectată trebuie să se prezinte la evaluarea medicală cu dosarul medical pentru a putea fi evaluată corect și pentru a primi gradul de handicap necesar.

Al doilea grad de boală

În cazul unei persoane cu hipertensiune arterială care are și un handicap, gradul de handicap depinde de starea generală de sănătate și de severitatea hipertensiunii arteriale. Dacă persoana are un al doilea grad de boală, ea poate fi inclusă într-un grup de handicap de gradul III.

Grupul de handicap III este destinat persoanelor cu deficiențe fizice severe, care nu le permit să își desfășoare activitățile de bază, cum ar fi mersul, alimentația și igiena personală. Aceste persoane necesită asistență regulată și îngrijire de la alți membri ai familiei sau de la îngrijitori specializați.

În cazul unei persoane cu hipertensiune arterială și un handicap de gradul III, se recomandă un tratament corespunzător pentru a reduce riscul de complicații grave și a îmbunătăți calitatea vieții. Acest lucru poate include schimbări ale dietei, exerciții fizice regulate, medicamente și alte măsuri de gestionare a tensiunii arteriale.

Al treilea grad de boală

Hipertensiunea arterială este considerată una dintre cele mai răspândite boli cronice și poate duce la multiple complicații, unele dintre acestea fiind foarte grave. În cazul în care o persoană cu hipertensiune arterială are și un handicap, atunci ea poate fi inclusă într-un grup de invaliditate.

Există trei grade de handicap în România: gradul I, gradul II și gradul III. Al treilea grad de invaliditate este acordat persoanelor care au nevoie de asistență permanentă și care nu pot întreprinde activități cotidiene fără ajutorul altor persoane.

Pentru a fi inclusă în gradul III de invaliditate, persoana cu hipertensiune arterială și handicap trebuie să îndeplinească anumite condiții medicale prestabilite, precum și să fie evaluată de o comisie de experți. Aceștia vor lua în considerare starea de sănătate a pacientului, activitatea acestuia și nevoile sale de îngrijire.

Este important de menționat faptul că gradul de handicap nu este un verdict definitiv, ci poate fi revizuit periodic, în funcție de evoluția stării de sănătate a pacientului. De asemenea, persoanele cu handicap au dreptul la diferite indemnizații și beneficii sociale, precum și la acces la terapii și îngrijiri medicale gratuite sau la prețuri reduse.

Gradul patru de boală și hipertensiunea arterială la persoanele cu handicap

Hipertensiunea arterială este o afecțiune medicală cronică care afectează tensiunea arterială a unei persoane și poate duce la probleme grave pentru sănătate. Persoanele cu hipertensiune arterială pot fi incluse în categoriile de handicap dacă afecțiunea le afectează capacitatea de a se descurca cu activitățile de zi cu zi.

În conformitate cu criteriile de evaluare a handicapului în România, persoanele cu hipertensiune arterială ar putea fi incluse în al patrulea grad de boală, care este considerat cel mai grav grad de handicap. Persoanele incluse în acest grad de handicap prezintă o pierdere semnificativă a sănătății și a abilității de a efectua activități de bază de zi cu zi, cum ar fi îmbrăcare, hranire sau igienă personală.

Pentru a fi inclus în gradul patru de handicap, o persoană cu hipertensiune arterială ar trebui să prezinte complicații severe și să aibă nevoie de îngrijire și sprijin constant din partea altor persoane. De asemenea, va fi necesară o evaluare medicală și socială amănunțită pentru a stabili gradul de graveitate a condiției și a impactului asupra vieții de zi cu zi a persoanei.

În România, persoanele cu handicap beneficiază de o serie de drepturi și servicii, cum ar fi alocații sociale, asistență medicală gratuită și acces la facilități și servicii speciale. Prin urmare, este important ca persoanele cu hipertensiune arterială și alte afecțiuni medicale grave să fie evaluate și incluse în categoriile de handicap corespunzătoare, pentru a beneficia de sprijin și asistență adecvată.

Retragerea și reducerea gradului în situația unei persoane cu hipertensiune arterială și handicap

În cazul unei persoane cu hipertensiune arterială și handicap, gradul de handicap acordat depinde de severitatea afecțiunii și de gradul de afectare a capacității de muncă a persoanei. În general, gradul de handicap acordat unei persoane cu hipertensiune arterială poate fi în intervalul 30-50%. Cu toate acestea, în cazurile extreme, uneori se acordă gradul de handicap de până la 100%. În general, gradul de handicap acordat se poate schimba în funcție de evoluția afecțiunii și de urmarea tratamentului prescris.

În cazul în care pacientul are o afecțiune ce poate fi tratată și care poate fi controlată eficient, gradul de handicap poate fi redus, în funcție de evoluția afecțiunii. În acest caz, persoana cu handicap ar trebui să solicite o reevaluare a gradului de handicap. În funcție de evoluția afecțiunii și de urmarea tratamentului, reevaluarea gradului de handicap poate duce la retragerea sau reducerea gradului de handicap acordat.

Este important ca persoana cu hipertensiune arterială și handicap să urmeze tratamentul prescris și să își monitorizeze regulat tensiunea arterială. De asemenea, ar trebui să ia măsuri pentru a controla stilul de viață, prin adoptarea unui regim alimentar sănătos și prin evitarea fumatului și a consumului de alcool. În acest fel, persoana poate contribui la reducerea gradului de handicap acordat și la îmbunătățirea stării sale de sănătate în general.

Criterii de bază pentru atribuirea unei grupe de handicap

Atribuirea unei grupe de handicap este făcută pe baza unor criterii obiective și medicale. Aceste criterii variază în funcție de tipul și gradul de invaliditate.

Printre criteriile de bază care se iau în considerare se numără maximul de funcționalitate, capacitatea de integrare socială și profesională, gradul de autonomie, necesitățile de îngrijire, precum și posibilitatea de reabilitare și tratament.

În cazul persoanelor cu hipertensiune arterială, grupa de handicap se poate stabili în funcție de gradul de afectare a capacității de muncă, gradul de rezistență la efort, precum și de complicațiile asociate, cum ar fi afectarea renală, cardiacă sau vasculară.

Este important să fie evaluată și starea de sănătate mentală a persoanei, în cazul în care aceasta are o influență semnificativă asupra capacității de autogestionare și integrare socială.

În general, atribuirea unei grupe de handicap se face în urma unei evaluări medicale care ține cont de toți acești factori și care este realizată de către o comisie specializată în evaluarea capacității de muncă și de integrare socială a persoanelor cu dizabilități.

Al treilea grad

O persoană cu hipertensiune arterială, care prezintă un handicap, poate fi inclusă în al treilea grad de handicap. Aceasta se datorează faptului că hipertensiunea arterială poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții și poate limita capacitatea unei persoane de a desfășura activitățile zilnice.

Pentru a fi inclusă în al treilea grad de handicap, persoana trebuie să prezinte o reducere semnificativă a capacității de a munci și de a fi independentă. Indiferent de gradul de handicap, este important ca persoana să aibă acces la îngrijire medicală adecvată și la tratament pentru a gestiona hipertensiunea arterială și a preveni complicațiile asociate.

În ceea ce privește beneficiile, persoanele cu handicap din al treilea grad pot beneficia de pensie de invaliditate, ajutor social, ajutor pentru însoțitor și alte beneficii sociale și fiscale. De asemenea, este important ca aceste persoane să aibă acces la locuri de muncă și servicii publice adaptate nevoilor lor specifice.

În concluzie, persoanele cu hipertensiune arterială care prezintă un handicap pot fi incluse în al treilea grad de handicap, dar este important ca acestea să primească îngrijire medicală adecvată și să fie sprijinite în accesul la beneficii sociale și la servicii adaptate nevoilor lor.

Al doilea grad

Dacă o persoană cu hipertensiune arterială și handicap se supune unei evaluări și se constată că gradul său de invaliditate este între 50% și 80%, aceasta poate fi inclusă în al doilea grup de handicap.

Această categorie include persoane cu handicap moderat, care necesită sprijin și asistență în anumite activități și au dificultăți în efectuarea sarcinilor zilnice.

 • Pentru acești pacienți, este important să se facă schimbări în stilul de viață, cum ar fi menținerea unei alimentații sănătoase, exerciții regulate și evitarea fumatului și a consumului de alcool.
 • Tratamentul medicamentos poate fi și el important în menținerea nivelului de presiune arterială sub control. Adesea, aceste persoane au nevoie de o combinație de medicamente și ajustări frecvente ale dozelor pentru a obține niveluri optime de presiune arterială.
 • Este important ca aceste persoane să fie supravegheate de către un medic specialist, care să poate adapta cu atenție tratamentul în funcție de nevoile lor individuale.

Primul grad

În general, persoanele cu hipertensiune arterială însoțită de handicap pot fi încadrate în trei grade de handicap. Primul grad este cel mai ușor dintre ele și este destinat persoanelor cu afecțiuni moderate ale organismului.

Pentru a fi încadrat în acest grad, persoana trebuie să îndeplinească anumite criterii, cum ar fi pierderea unui procentaj mic de capacitate de muncă, necesitatea unor ajutoare pentru a-și desfășura activitățile zilnice sau necesitatea unei îngrijiri minime din partea altor persoane.

Deși cel mai ușor dintre gradele de handicap, acesta poate aduce o serie de beneficii pentru persoanele care se încadrează în el, cum ar fi accesul la suport financiar sau la servicii medicale și sociale.

Lista de teste și examinări pentru confirmarea diagnosticului

Pentru confirmarea unui diagnostic de hipertensiune arterială, medicul poate solicita mai multe teste și examinări, inclusiv:

 • Monitorizarea tensiunii arteriale în timpul zilei sau a nopții
 • Analize de sânge pentru a determina nivelurile de potasiu, sodiu, glucoză și colesterol
 • Ecografie renală pentru a verifica funcționarea rinichilor
 • Electrocardiogramă pentru a verifica activitatea cardiacă
 • Examen oftalmologic pentru a verifica ochii și vederea

De asemenea, medicul poate recomanda și alte teste și examinări, în funcție de simptomele individuale ale pacientului.

Lista de teste și examinări
Test/Examinare Descriere
Monitorizarea tensiunii arteriale Oferă o imagine detaliată a tensiunii arteriale în timpul zilei sau a nopții
Analize de sânge Determină nivelurile de substanțe importante pentru sănătate, cum ar fi potasiul, sodiul, glucoza și colesterolul
Ecografie renală Examinarea ultrasunetelor a rinichilor pentru a monitoriza funcția renală și a detecta orice anomalii
Electrocardiogramă Înregistrarea activității cardiace pentru a detecta modificările asociate cu hipertensiunea arterială
Examen oftalmologic Verificarea ochilor și a vederea pentru a detecta semne ale complicațiilor hipertensiunii arteriale

Lista de documente pentru invaliditate

Pentru a solicita recunoașterea și încadrarea într-un grad de handicap, persoana cu hipertensiune arterială trebuie să prezinte un dosar medical complet și o serie de documente care să ateste starea de sănătate. Aceste documente sunt:

 • Certificatul medical – care să ateste diagnosticul și gradul de severitate al hipertensiunii arteriale;
 • Rezultatele investigațiilor medicale – cum ar fi electrocardiograma, ecocardiografia și analizele de sânge care să confirme diagnosticul și să ofere informații despre posibile complicații ale hipertensiunii;
 • Raportul de evaluare a capacității de muncă – care să ateste gradul de limitare a capacitații de muncă a persoanei cu hipertensiune arterială;
 • Actele de identitate – pentru a dovedi identitatea și cetățenia română;
 • Adeverința de salariu – care să ateste venitul lunar al persoanei pentru a se stabili gradul de indemnizație de care va beneficia;
 • Declarație pe proprie răspundere – în care persoana să ateste că nu are venituri din alte surse și că nu primește alte tipuri de ajutoare financiare.

Toate aceste documente trebuie să fie în original și în copie iar dosarul trebuie depus la Comisia de evaluare a capacitații de muncă și a handicapului, care va decide încadrarea în grad de handicap și valoarea indemnizației pe care persoana o va primi. Este important ca dosarul să fie complet și să includă toate documentele necesare pentru a evita întoarcerea lui de către comisie și întârzierea procesului de recunoaștere a handicapului.

Cuantumurile prestațiilor bănești și ale pensiilor de invaliditate

Persoanele cu handicap și hipertensiune arterială pot beneficia de prestații bănești și de pensii de invaliditate, în funcție de gravitatea afecțiunilor și de grupa de handicap în care sunt încadrate.

Cuantumurile prestațiilor bănești variază în funcție de gradul de severitate al afecțiunilor și de venitul lunar al persoanei cu handicap. Aceste prestații pot fi acordate lunar sau sub formă de ajutor pentru echipamente și dispozitive medicale necesare pentru tratamentul afecțiunii.

Pensiile de invaliditate sunt acordate persoanelor cu handicap care nu mai pot munci din cauza afecțiunii. Cu cât gravitatea afecțiunii este mai mare, cu atât pensia va fi mai mare. Cu toate acestea, cuantumurile pensiilor variază și în funcție de vechimea de cotizare la sistemul de asigurări sociale și de venitul lunar al persoanei în momentul invalidității.

Este important de menționat că aceste prestații și pensii pot fi revizuite periodic, în funcție de evoluția afecțiunii și de evaluarea medică a gravității acesteia. De asemenea, persoanele cu handicap și hipertensiune arterială pot beneficia și de alte drepturi, cum ar fi concediul medical sau gratuitate la transportul public.

Cardiform România